Menu:

Adres


Polski Czerwony Krzyż

  • ul. Piaskowa 24
  • 62-100 Wągrowiec
  • tel. 667-059-964

Utworzenie strony internetowej PCK

       Dzięki uruchomionej stronie PCK w Wągrowcu można dowiedzieć się o znaczeniu, historii i działalności organizacji czerwonokrzyskiej.